Hardcore Hobbies

Tel. 01284 717100

Bike / Wheels / Completes

Keypit Rear Wheel
Bulimia Front Wheel
Rouge Cassette Wheel
Black Dog Rear Wheel 48h
Trix Rear Cassette Wheel
Preacher Switch Rear Wheel
Size: 36H/9T/RHD/LHD
£110.00 (was £180.00)
Priest MXR Rear Wheel
Crux V2 Rear Wheel
Cruz V2 Front Wheel
Cart Contents
Total: £0.00